Máy đếm tiền OUDIS

4,800,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis HT-106
4,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đếm và kiểm tra ngoại tệ 

4,200,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis DL-220
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đếm và kiểm tra ngoại tệ 

6,250,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis SUPER BC – 29F
6,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

OUDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao

6,200,000 VNĐ
Máy đếm tiền OUDIS 300
6,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

OUDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao

6,150,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis 688
6,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

OUDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao

5,750,000 VNĐ
Máy đếm tiền OUDIS 8900
5,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép, UDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao cấp 
Nguyên lý kiểm giả hoàn toàn mới , năm 2013 NEW
Tăng thêm 03 mắt  siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 14 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả , siêu giả Phát hiện tiền giả , siêu giả chính xác 100%


5,500,000 VNĐ
Máy đếm tiền OUDIS 8800
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép, UDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao cấp 
Nguyên lý kiểm giả hoàn toàn mới , năm 2013 NEW
Tăng thêm 03 mắt  siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 14 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả , siêu giả Phát hiện tiền giả , siêu giả chính xác 100%


5,560,000 VNĐ
Máy đếm tiền OUDIS 8800S
5,560,000 VNĐ
Thông tin mô tả

UDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao cấp 
Nguyên lý kiểm giả hoàn toàn mới , năm 2013 NEW
Tăng thêm 03 mắt  siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 14 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả , siêu giả Phát hiện tiền giả , siêu giả chính xác 100%


5,550,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis 2900
5,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

UDIS Giải pháp chuyên nghiệp công nghệ thông minh
Máy đếm tiền và kiểm tra các loại tiền giả , siêu giả cao cấp 
Nguyên lý kiểm giả hoàn toàn mới , năm 2013 NEW
Tăng thêm 03 mắt  siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 14 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả , siêu giả Phát hiện tiền giả , siêu giả chính xác 100%


2,950,000 VNĐ
Máy đếm tiền Korus - 02
2,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG

- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền


2,680,000 VNĐ
Máy đếm tiền OUDIS 2012A
2,680,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG

- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền


2,450,000 VNĐ
Máy đếm tiền MAXTER MX - 389
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG

- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền


2,475,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis 2700C
2,475,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG

- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền


2,350,000 VNĐ
Máy đếm tiền Oudis 2500C
2,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình kép

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG


2,100,000 VNĐ
Máy đếm tiền Maxter MX - 388
2,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG

2,000,000 VNĐ
Máy đếm tiền OUDIS 2300C
2,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng

Polymer và Cotton  USD & Euro

- Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ,MG