Máy đếm tiền Cashscan

5,300,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan-520(kiểm tra ngoại tệ)
5,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Máy kiểm tra ngoại tệ với công nghệ hoàn toàn mới.
- Kiểm tra được 06 loại ngoại tệ.
- Nâng cấp phần mềm miễn phí khi phát sinh ngoại tệ.

5,400,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan-888(kiểm tra ngoại tệ)
5,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Máy kiểm tra ngoại tệ với công nghệ hoàn toàn mới.
- Kiểm tra được 06 loại ngoại tệ.
- Nâng cấp phần mềm miễn phí khi phát sinh ngoại tệ.

2,200,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan CH–620
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

Máy đếm thường

2,200,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan CH-189
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

Máy đếm thường

5,000,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan CS 900A
5,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

 Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả

 polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. 

 Hiển thi 2 mặt số 

5,050,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan CS 2700
5,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

 Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả

 polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. 

 Hiển thi 2 mặt số 

5,100,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan CS 9900
5,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

 Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả

 polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. 

 Hiển thi 2 mặt số 

5,600,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan CS 9901
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

 Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả

 polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. 

 Hiển thi 2 mặt số 

4,850,000 VNĐ
Máy đếm tiền Cashscan C700
4,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu dáng: máy đứng

 Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả

 polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. 

 Hiển thi 2 mặt số, có mặt số kéo dài