Máy đếm tiền Balion

6,800,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-3110
6,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Máy đếm và soi tiền chuẩn xác kiểu đứng nhỏ gọn

- Tự động đếm và Phát hiện các loại tiền giả

- Tiền siêu giả Polyme, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất

7,200,000 VNĐ
Máy đếm tiền BALION NH-3112
7,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đếm tiền BALION NH-3112 

Kiểu dáng: máy nằm dài.

 Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả

 polyme, tự động nhận biết tiền lẫn loại. 

 Hiển thi 2 mặt số, có mặt số kéo dài

 Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, hút bụi.

 Tự động kiểm tra tình trạng máy.

 Nâng cấp máy qua máy tính.

5,320,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-388
5,320,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Máy đếm tiền Balion nh-388

5,990,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion NH-307S
5,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu dáng: máy đứng.
- Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả Polyme
- Tự động nhận biết tiền lẫn loại
Màn hình cảm ứng, hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài
- Đếm ấn định số, đếm cộng dồn, có hút bụi
- Tự động kiểm tra tình trạng máy
- Nâng cấp máy qua máy tính

5,800,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-306s
5,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-Máy đếm tiền và kiểm tra tiền siêu giả, 2 màn hình LCD
-Kiểm tra tiền giả phát sáng dưới tia cực tím.
-Kiểm tra mệnh giá in chìm
-Kiểm tra kích thước và độ dài của tiền

5,600,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-314s
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Máy đếm và soi tiền chuẩn xác kiểu đứng nhỏ gọn

- Tự động đếm và Phát hiện các loại tiền giả

- Tiền siêu giả Polyme, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất

2,140,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion Nh-202
2,140,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đếm tiền dạng vuông , đếm và kiểm tra tiền giả phát sáng bằng tia cực tím.

2,300,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-201
2,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Tự động đếm phát hiện tiền rách đôi, kẹp dính
- Đếm ấn định số, đếm cộng dồn
- Có chế độ tự kiểm tra
- Hiển thị 2 mặt số LCD và 1 mặt số kéo dài)
- Có hai hệ thống phím điều khiển

1,773,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-103
1,773,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 - Máy đếm tiền Balion NH-103 là tự động đếm phát hiện tiền giả thường.
 - Đếm ấn định số, đếm cộng dồn
 - Có chế độ tự kiểm tra
 - Hiển thị một mặt số và 1 mặt số kéo dài
 - Có hai hệ thống phím điều khiển

2,500,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion nh-312
2,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-Máy đếm tiền dạng nằm dài , đếm thông thường
-Có hai mặt số đếm

2,410,000 VNĐ
Máy đếm tiền Balion NH-301
2,410,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-Máy đếm tiền dạng nằm dài , đếm thông thường
-Có hai mặt số đếm