Tủ đựng dụng cụ

7,550,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ ( 5 Ngăn) MODEL: KC-316
7,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Dễ dàng tháo lắp ,thuận tiện cho việc di chuyển.
- Ngăn kéo được thiết kế 1 ngăn mở,các ngăn khác sẽ khóa.
- 4 Bánh xe chịu tải cao
- Kích thướt sản phẩm  : 840x535x900( mm)
- Trọng lượng: 60/63 Kg

- Kích thước đóng gói : 850*530*920   (mm)  

3,550,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ ( 3 Ngăn) MODEL: KC-303
3,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- 4 bánh xe chịu tải cao 
Kich thướt : 630x400x720
Kích thướt có bánh xe : 650x415x755

Trọng lượng:        19/18 Kg

- Kích thước đóng gói : 710*370*720   (mm)

 

Note: Có 1 ngăn bé để dụng cụ trên nấp tủ 

3,550,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ ( 3 Ngăn) MODEL: KC-303
3,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- 4 bánh xe chịu tải cao 
Kich thướt : 630x400x720
Kích thướt có bánh xe : 650x415x755

Trọng lượng:        19/18 Kg

- Kích thước đóng gói : 710*370*720   (mm)

 

Note: Có 1 ngăn bé để dụng cụ trên nấp tủ 

3,100,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ ( 2 Ngăn) MODEL: KC-312
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- 4 bánh xe chịu tải cao 
Kich thướt : 630x400x720
Kích thướt có bánh xe : 650x415x755

Trọng lượng:        19/18 Kg

- Kích thước đóng gói : 650*420*750   (mm)
13,200,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ SATA-95109
13,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 8 ngăn

-Kích thước không bánh xe:960x460x850mm

-Kích thước có bánh xe : 1000x500x880mm

-  Màu sắc : xanh

4,900,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 5 NGĂN KC-37
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 5 ngăn
- Kích thước: ( mm)

                 : 660x 485x970( Tủ lắp bánh xe) 

                 :660x485x860( Tủ không bánh xe)    
                 :510x410x65( Ngăn kéo nhỏ)

                 :510x410x145 ( Ngăn kéo lớn)   

-  Màu sắc : đỏ

8,850,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 6 NGĂN KC-39
8,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 6 ngăn
- Kích thước: 960x 460x850 ( mm)
                    1000x 500x880    (Có bánh xe)
                    960x460x690     (Không bánh xe)
                    510x440x140  (NgănTủ nhỏ)

-  Màu sắc : đỏ

8,500,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 6 NGĂN KC-38
8,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 6 ngăn
- Kích thước: 995x 490x720 ( mm)
                    960x 460x810    (Có bánh xe)
                    960x460x690     (Không bánh xe)
                    510x410x65        (NgănTủ nhỏ)

-  Màu sắc : đỏ

8,872,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 8 NGĂN KC-310
8,872,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 4 ngăn
- Kích thước:  660x470x435( Tủ Bé)
                       660x470x710( Tủ Lớn)
                       565x400x65   (NgănTủ nhỏ)
                       565x400x14  (Ngăn tủ to)

-  Màu sắc : đỏ

7,550,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 7 NGĂN KC-308
7,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 4 ngăn

- Kích thước :      865x570x940   (mm)

700x 485x1000 (Có bánh xe)

700x485x860    (Không bánh xe)

565x400x65      (NgănTủ nhỏ)

565x400x145    (Ngăn tủ to)

- Màu sắc : xanh

- Tổng/ Thực : 86/79 kg

5,835,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 7 NGĂN KC-32
5,835,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Số ngăn: 7 ngăn (2 lớn + 5nhỏ)

Kích thước không bánh: 660x460x850 mm

Kích thước bao gồm bánh: 660x460x970 mm

Kích thước 2 ngăn lớn: 510x410x 140

Kích thước 5 ngăn nhỏ: 510x410x60 mm

Kích thước đóng gói: 710x510x720 mm

Trọng lượng: 64/58kg

Màu sắc:          Đỏ

5,239,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 4 NGĂN KC-36
5,239,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 4 ngăn

Kích thước :     685x480x810     (mm)

                       660x 460x900    (Có bánh xe)

                       660x460x780      (Không bánh xe)

                       510x410x60        (Ngăn Tủ nhỏ)

                       515x400x140      (Ngăn trung to)

                      540x440x330      (Học tủ lớn)

- Màu sắc : đỏ

- Tổng / Thực : 47/44 kg

7,650,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 5 NGĂN KC-316
7,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Số ngăn: 5 ngăn
    - Kích thướt  : 860x535x900( mm)
    - Trọng lượng: 60/63 Kg

Màu sắc: Đỏ

2,950,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 4 NGĂN KC-35
2,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 4 ngăn

- Kích thước : 620x300x35  (mm)

                      510x320x45  (NgănTủ nhỏ)

-  Màu sắc : đỏ

-  Tổng/ Thực : 19/18 kg

1,950,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 4 NGĂN KC-15
1,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Số ngăn: 4 ngăn

- Kích thước : 730x376x663 (mm)

- Màu sắc : đỏ

- Tổng/ Thực : 16/15 kg

1,750,000 VNĐ
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ (3 NGĂN) TC-301
1,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Số ngăn:          3 ngăn

Thể tích:          29 inch

Kích thước:     730x 376x663 ( mm)

Màu sắc:          Đỏ