Thiết bị đo lường

8,800,000 VNĐ
Ample kìm đo dò dòng 2413R
8,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 68mm max.

Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200A/1000A (50/60Hz)

Giải đo dòng AC:200mA/2/20/200/1000A (Dây đo)

Tần số hiệu ứng:40Hz~1kHz
Đầu ra:Dạng sóng (AC200mV) và DC200mV

 

8,700,000 VNĐ
Ample kìm đo dò dòng 2413F
8,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 68mm max.

Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200A/1000A (50/60Hz)

Giải đo dòng AC: 200mA/2/20/200/1000A (Dây đo)

Tần số hiệu ứng:40Hz~1kHz

Đầu ra:Dạng sóng (AC200mV) và DC200mV

 

 

8,390,000 VNĐ
Ample kìm đo dò dòng 2412
8,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 40mm.

Giải đo dòng AC: 20/200mA/2/20/200/500A (Kìm đo)
Giải đo dòng AC: 20/200mA/2/20/200/500A (Dây đo)
Giải đo dòng AC: 20/200mA/2/20/200/500A (Dây đo)
Đo điện áp AC: 600V (Tần số hiệu ứng 40 ~ 400Hz)
Đo điện trở Ω:200Ω

Tần số hưởng ứng:40~400Hz

 

 

1,320,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2805
1,320,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Kim
Đường kính kìm kẹp ф: 35mm

Giải đo dòng AC: 6/20/60/200/600A
Giải đo điện áp AC:150/300/600V

Đo điện trở Ω:2kΩ
Tần số hưởng ứng:50~400Hz

Nguồn:R6P(AA)(1.5V)×1
Kích thước:220(L) × 83(W) × 40(D)mm

Khối lượng:390g approx.

 

6,800,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2500
6,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hãng sản xuất: KYORITSU

Hiển thị số

Nhiệt độ hoạt động -10 ~ +50 ºC

Dải đo0.01mA - 120.0mA

Nguồn dùng R6/LR6 (AA) (1.5V) × 4

Kích thước (mm)111 × 61 × 40

Trọng lượng (g)290

 

996,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2608A
996,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Kim
Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max.

Giải đo dòng AC: 6/15/60/150/300A

Giải đo điện áp AC: 150/300/600V

Đo điện áp DC: 60V

Đo điện trở Ω:1/10kΩ
Temperature:20ºC~+150ºC (Với que đo 7060) 

1,500,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2300R
1,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 10mm.

Giải đo dòng AC: 0 to 100.0A
Giải đo dòng DC: 0 to ±100.0A

Phát hiện điện áp với chế độ tiếp xúc ngoài
Kích thước:161.3(L) × 40.2(W) × 30.3(D)mm

Khối lượng :110g
Nguồn:R03 (AAA) × 2

Phụ kiện:Hộp đựng, Pin, HDSD

3,100,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2056R
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 40mm.

Giải đo dòng AC: 0~600.0/1000A
Giải đo dòng DC: 0~600.0/1000A
Giải đo điện áp AC: 6/60/600V

Giải đo điện áp DC: 600m/6/60/600V
Giải đo điện trở Ω:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ

3,000,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2055
3,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 40mm.

Giải đo dòng AC: 0~600.0/1000A

Giải đo điện áp AC: 6/60/600V

Giải đo điện áp DC: 600m/6/60/600V

Giải đo điện trở Ω: 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Kiểm tra liên tục:Còi kêu 100Ω

Tần số:10/100/1k/10kHz

2,780,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2046R
2,780,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф:33mm

Giải đo dòng AC: 0~600.0A

Giải đo điện áp AC: 6/60/600V
Giải đo điện áp DC:600m/6/60/600V
Giải đo điện trở Ω:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Auto Ranging)
Kiểm tra liên tục:Còi kêu 100Ω

Tần số:10/100/1k/10kHz

2,100,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2040
2,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф:33mm

Giải đo dòng AC:0 - 600A

Giải đo điện áp AC:6/60/600V

Giải đo điện áp DC:600m/6/60/600V 
Giải đo điện trở Ω: 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Kiểm tra liên tục: Còi kêu 100Ω

Tần số: 10/100/1k/10kHz -
Nguồn: R03 (1.5V) (AAA) × 2

2,820,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2033
2,820,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 24mm

Giải đo dòng AC:40/300A

Giải đo dòng DC: 40/300A
Tần số hiệu ứng:DC, 20Hz~1kHz

Nguồn:LR-44 (1.5V) × 2
Kích thước:147(L) × 59(W) × 25(D)mm

Khối lượng:100g .

Phụ kiện:LR-44 × 2, Bao đựng, HDSD

1,720,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2031
1,720,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф:24mm max.

Giải đo dòng AC: 20A/200A
Tần số hưởng ứng:40Hz~1kHz

Nguồn:LR-44 (1.5V) × 2
Kích thước:147(L) × 58.5(W) × 26(D)mm

Khối lượng:100g
Phụ kiện:LR-44 × 2, Bao đựng, HDSD

1,290,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2200
1,290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max.
Giải đo dòng AC:40.00/400.0/1000A (Auto-ranging)
Giải đo điện áp AC:4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging)
Giải đo điện áp DC:400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging)
Giải đo điện trở Ω:400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ

1,450,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2017
1,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 33mm max.
Giải đo dòng AC:200/600A

Giải đo điện áp AC: 200/600V

Đo điện trở Ω:200Ω
Kiểm tra liên tục:Còi kêu 30±20Ω

Tần số hưởng ứng:45Hz~1kHz
Nguồn:6F22 (9V) × 1

Kích thước:208(L) × 91(W) × 40(D)mm

2,700,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2012R
2,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
DCV: 600.0mV/6.000/60.00/600.0V

ACV: 600.0mV/6.000/60.00/600.0V
DCA: 60.00/120.0A -ACA: 60.00/120.0A

Ω: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ
Tần số: (ACA) 100/1000Hz/10kHz ; (DCA)

9,420,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2010
9,420,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф: 7.5mm -Giải đo dòng AC: 200mA/2/20A -
Giải đo dòng DC:2/20A
Đầu ra: DC200mV với AC200mA/2/20A ; DC200mV với DC2/20A
Đầu ra: DC200mV với AC200mA/2/20A ; DC200mV với DC2/20A
Tần số hiệu ứng: DC, 40Hz~2kHz

Nguồn:6LF22(9V) × 1 or AC nguồn chuyển đổi

5,000,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2009R
5,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф:55mm - Giải đo dòng AC:400A/2000A
Giải đo dòng DC:400A/2000A -Giải đo điện áp AC:40/400/750V
Giải đo điện áp DC:40/400/1000V -Giải đo điện trở Ω:400Ω/4kΩ
Giải đo điện áp DC:40/400/1000V -Giải đo điện trở Ω:400Ω/4kΩ
Giải đo tần số Hz:10 ~ 4Khz -Nguồn cung cấp:Pin 2x1.5V

1,380,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2007A
1,380,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị số
Đường kính kìm kẹp ф: 33mm -Giải đo dòng AC:400/600A

Giải đo điện áp AC: 400/750V
Giải đo điện trở Ω:400/4000Ω|±1.5%rdg±2dgt

Kiểm tra liên tục:Còi kêu 50±35Ω

Đường kính kìm:Ø33mm -Tần số hiệu ứng:40Hz~400Hz 

4,990,000 VNĐ
Đồng hồ ample kìm 2004
4,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hiển Thị Số
Đường kính kìm kẹp ф:19mm -Giải đo dòng AC: 20/200A
Đo điện áp AC:500V -Giải đo dòng DC:20/200A
Đo điện áp DC:200V -Đo điện trở Ω:200Ω
Tần số hiệu ứng:DC, 40Hz ~ 1kHz -Nguồn:R6P (AA) (1.5V)
Tần số hiệu ứng:DC, 40Hz ~ 1kHz -Nguồn:R6P (AA) (1.5V) × 2

Trang