Máy ấp trứng gia cầm tự động

11,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 1000
11,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 1000
 • Xuất xứ: Việt Nam
8,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 800
8,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 800
 • Xuất xứ: Việt Nam
8,000,000 VNĐ
Clone of Máy ấp trứng GC- 700
8,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 700
 • Xuất xứ: Việt Nam
7,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 600
7,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 600
 • Xuất xứ: Việt Nam
7,000,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 500
7,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 500
 • Xuất xứ: Việt Nam
6,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 400
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 400
 • Xuất xứ: Việt Nam
5,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 300
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 300
 • Xuất xứ: Việt Nam
4,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC-200
4,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 200
 • Xuất xứ: Việt Nam
3,500,000 VNĐ
Máy ấp trứng GC- 100
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Số lượng trứng: 100
 • Xuất xứ: Việt Nam