IBM Sever

0 VNĐ
máy chủ IBM x3650 M4 - 7915L2A
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Sandy Bridge-EP 8-Core Processor E5-2680 (20M Cache, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

99,990,000 VNĐ
máy chủ IBM x3650 M4 - 7915J2A
99,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Processor E5-2670 - 2.6 GHz, 20MB Cache, 8 GT/s

77,000,000 VNĐ
máy chủ IBM x3650 M4 - 7915F2A
77,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Processor E5-2640 (15M Cache, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

68,000,000 VNĐ
máy chủ IBM x3650 M4 - 7915D2A
68,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Processor E5-2630 (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

52,500,000 VNĐ
máy chủ IBM x3650 M4 - 7915C2A
52,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

49,000,000 VNĐ
máy chủ IBM x3650 M4 - 7915B2A
49,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Processor E5-2609 (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

44,900,000 VNĐ
máy chủ IBM x3500 M4 - 7383B2A
44,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB 

45,000,000 VNĐ
máy chủ IBM x3500 M3 - 738044A
45,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Quad-Core E5620 2.4Ghz, 1066Mhz, 12MB L3, 1/2

34,900,000 VNĐ
máy chủ IBM X3300 M4 - 7382B2A
34,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Quad-Core E5-2407 2.2Ghz, 1066Mhz, 10MB L3, 1/2 

26,400,000 VNĐ
máy chủ IBM X3250 M4 - 2583C2A
26,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Quad-Core E3-1230v2 3.3Ghz, 1600Mhz, 8MB L3, 1/1 

21,500,000 VNĐ
máy chủ IBM X3250 M4 - 2583B2A
21,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Quad-Core E3-1220v2 3.1Ghz, 1600Mhz, 8MB L3, 1/1 

19,000,000 VNĐ
máy chủ IBM X3100 M4 - 2582B2A
19,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel® Xeon® Quad-Core E3-1220v2 3.1Ghz, 1600Mhz, 8MB L3, 1/1