Máy chiếu Panasonic

14,600,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-LB360EA (LCD)
14,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-  Độ sáng: 3,700 ANSI Lumens.

-  Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 768 )

-  Độ tương phản: 10,000:1.

-  Kích thước chiếu: 30” – 300”

20,400,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT - VX42Z
20,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ sáng: 4,000 ANSI Lumens

- Độ tương phản: 4000:1

- Độ phân giải thực: XGA (1024x768)

- Bóng đèn: 230W, tuổi thọ 6,000 giờ.

13,950,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-LB330A
13,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-  Độ sáng: 3,300 ANSI Lumens.

-  Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 768 )

-  Độ tương phản: 10,000:1.

-  Kích thước chiếu: 30” – 300”

-  Cổng tín hiệu: HDMI, USB, Serial, Audio,

Video, RGB, 

12,800,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-LB300A
12,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-  Độ sáng: 3,100 ANSI Lumens.

-  Độ tương phản: 10,000:1.

-  Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 768 )

-  Kích thước chiếu: 30” – 300”

-  Cổng tín hiệu: HDMI, Serial, Audio, Video, RGB

10,990,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-LB280EA
10,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-  Độ sáng: 2,800 ANSI Lumens.

-  Độ phân giải: XGA ( 1,024 x 768 )

-  Độ tương phản: 10,000:1.

-  Kích thước chiếu: 30” – 300”

-  Cổng tín hiệu: HDMI, Serial, Audio, Video, RGB

52,600,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-FX400EA
52,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 4000 Ansi Lumens

Độ phân giải 1024x768 (XGA)

Độ tương phản 600:1 

46,900,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-FW430EA
46,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 3500 Ansi Lumens

Độ phân giải 1280x800

Độ tương phản 600:1 

175,000,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-DX810S
175,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chiếu công nghệ DLP

Cường độ chiếu sáng 8200 Ansi Lumens

Độ phân giải 1024x768 (XGA)

Độ tương phản 2000:1 

106,800,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-DX610ES
106,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chiếu công nghệ DLP

Cường độ chiếu sáng 6500 Ansi Lumens

Độ phân giải 1024x768 (XGA)

Độ tương phản 2000:1 

45,200,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-VX505N
45,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens

Độ phân giải 1024x768 (XGA)

Độ tương phản 4000:1 

0 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-VX500EA
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 5000 Ansi Lumens

Độ phân giải 1024x768 (XGA)

Độ tương phản 4000:1 

0 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-VW431D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 4300 Ansi Lumens

Độ phân giải 1280x800

Độ tương phản 3500:1 

0 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-VW435N
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 4300 Ansi Lumens

Độ phân giải 1280x800

Độ tương phản 3500:1 

0 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-VW430
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ chiếu sáng 4300 Ansi Lumens

Độ phân giải 1280x800

Độ tương phản 3500:1 

23,200,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-VX415N
23,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng : 4200 ANSI Lumens
Độ phân giải : XGA (1024 x 768)
Độ tương phản : 4000:1

0 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT - D810S
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng : 6500 ANSI Lumens
Độ phân giải :  XGA (1024 x 768)
Độ tương phản : 2.000:1

176,000,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-DX610ES
176,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng : 6500 ANSI Lumens
Độ phân giải :  XGA (1024 x 768)
Độ tương phản : 2.000:1

59,900,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-DX500EA
59,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng : 4500 ANSI Lumens
Độ phân giải :  XGA (1024 x 768)
Độ tương phản : 2.000:1

698,000,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-AE8000
698,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng : 2400 ANSI Lumens
Độ phân giải : XGA (1920 x 1080)
Độ tương phản : 500.000:1

98,000,000 VNĐ
Máy chiếu Panasonic PT-AE7000E
98,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng : 2000 ANSI Lumens
Độ phân giải : XGA (1920 x 1080)
Độ tương phản : 30.000:1

Trang