Máy chiếu Optoma

7,900,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma S312
7,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng tối đa :3200 lumens

14,500,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma W312
14,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3200 Ansi Lumens

0 VNĐ
Máy Chiếu Optoma PS3123
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng tối đa :3300 lumens

Hệ số tương phản :20.000:1

Độ phân giải màn hình :  1024 x 768

0 VNĐ
Máy Chiếu Optoma PS3163
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng tối đa :3300 lumens

Hệ số tương phản :15000:1

Độ phân giải màn hình :  800x 600

8,300,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma PS3102
8,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng tối đa :3200 lumens

Hệ số tương phản :15000:1

Độ phân giải màn hình :  800x 600

25,500,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma ML1500
25,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng: 1500 ANSI lumens

Độ tương phản: 15.000:1

Độ phân giải: 1280 x 800

30,000,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma W305ST
30,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng: 3200 ANSI Lumens

Độ tương phản: 18.000:1

Độ phân giải: 1280 x 800

28,000,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma X305ST
28,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Độ tương phản: 18.000:1

Độ phân giải: 1024 x 768

28,000,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma X305ST
28,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Độ tương phản: 18.000:1

Độ phân giải: 1024 x 768

36,000,000 VNĐ
Máy Chiếu Optoma EH500
36,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độ sáng: 4700 ANSI Lumens

Độ tương phản: 10.000:1

Độ phân giải: 1080p (1920x1080), upto WUXGA (1920 x 1600)

45,000,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma HD50
45,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Cường độ sáng: 2200 ANSI Lumens
- Độ tương phản: 50.000:1
- Độ phân giải: Full HD 1080p

33,000,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma HD36
33,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3000 Ansi Lumens

Full HD 1920 x 1080

27,000,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma GT1080
27,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2800 Ansi Lumens

Full HD 1920 x 1080

27,000,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma GT1080
27,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2800 Ansi Lumens

Full HD 1920 x 1080

24,000,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma HD26
24,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3200 Ansi Lumens

Full HD 1920 x 1080

10,200,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma X312
10,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3200 Ansi Lumens

XGA (1024 x 768) pixels

17,990,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma W316
17,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3400 Ansi Lumens

10,690,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma X316
10,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3200 Ansi Lumens

7,900,000 VNĐ
Máy chiếu Optoma S310e
7,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3000 Ansi Lumens

2,900,000 VNĐ
Bộ phát wifi cho máy chiếu WPS-Dongle
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Thiết bị kết nối WiFi với máy chiếu

Trang