Máy chiếu Epson

0 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-X03
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 2700 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu : 2700 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: XGA (1,024 x 768)

* Bóng đèn: 270W UHE, tuổi thọ 6.000 giờ

74,200,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EH-TW8200 3D
74,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Cường độ sáng trắng: 2,400 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 2,400 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: WXGA (1080 x 768)
* Độ tương phản: 600,000:1
* Bóng đèn: 230W UHE

62,800,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EH-TW8000 3D
62,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Cường độ sáng trắng: 2,400 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 2,400 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độ tương phản: 200,000:1
* Bóng đèn: 230W UHE

116,800,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-G6050W
116,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Cường độ sáng trắng: 5,500 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 5,500 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độ tương phản: 5000:1
* Bóng đèn: 380W UHE, tuổi thọ 4,000 giờ

56,900,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-1960
56,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng trắng: 5,000 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 5,000 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768)
* Độ tương phản: 3000:1
* Bóng đèn: 245W UHE, tuổi thọ 4,000 giờ

54,200,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-1945W
54,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng trắng: 4,200 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 4,200 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độ tương phản: 3000:1

35,200,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-1880
35,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cường độsáng trắng: 4,000 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu: 4,000 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: XGA (1,024 x 768)
* Độtương phản: 2500:1
* Bóng đèn:275W UHE, tuổi thọ4,000 giờ

34,500,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-1776W
34,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 3,000 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu : 3,000 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độtương phản: 2000:1
* Bóng đèn: 230W UHE, tuổi thọ4,000 giờ

24,950,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-1761W
24,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 2,600 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu : 2,600 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độtương phản: 2000:1
* Bóng đèn: 230W UHE, tuổi thọ4,000 giờ

35,400,000 VNĐ
Máy chiếu Epson EB-1850W
35,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 3,700 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu : 3,700 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độtương phản: 2500:1
* Bóng đèn: 275W UHE, tuổi thọ4,000 giờ

22,800,000 VNĐ
Máy chiếu EPSON EB-925
22,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng trắng: 3500 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 3500 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768)
* Độ tương phản: 2000:1
* Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ

0 VNĐ
Máy chiếu EPSON EB-X21
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng trắng: 3000 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 3000 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768)
* Độ tương phản: 3000:1
* Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ

0 VNĐ
Máy chiếu epson EB - 965
0 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Độ sáng: 3500 Ansi Lumens

    Độ phân giải: XGA (1024 x 768)

    Độ tương phản: 10000:1

0 VNĐ
Máy chiếu epson EB-X18
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng trắng: 3,000 Ansi Lumens
* Cường độ sáng màu : 3,000 Ansi Lumens
* Độ phân giải thực: XGA (1,024 x 768)
* Độ tương phản: 10000:1
* Bóng đèn: 200W UHE, tuổi thọ 6,000 giờ

0 VNĐ
Máy chiếu LCD EB-945
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 3,000 Ansi Lumens
*Cường độsáng màu: 3,000 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: XGA (1,024 x 768)

0 VNĐ
Máy chiếu LCD EB-X24
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 3,500 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu : 3,500 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: XGA (1,024 x 768)

* Bóng đèn: 270W UHE, tuổi thọ6,000 giờ

17,900,000 VNĐ
Máy chiếu LCD EB-905
17,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 3,000 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu: 3,000 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: XGA (1,024 x 768)

0 VNĐ
Máy chiếu LCD EB-955W
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 3,000 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu: 3,000 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: WXGA (1,280 x 800)
* Độtương phản: 10000:1

* Cổng HDMI

0 VNĐ
Máy chiếu LCD EB-W18
0 VNĐ
Thông tin mô tả

*Cường độsáng trắng: 3,000 Ansi Lumens
*Cường độsáng màu: 3,000 Ansi Lumens
* Độphân giải thực: WXGA (1,280 x 800)

0 VNĐ
Máy chiếu LCD EB-S18
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độsáng trắng: 2,700 Ansi Lumens
* Cường độsáng màu : 2,700 Ansi Lumens

Trang