Máy chiếu Casio

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-M151
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1024 x 768) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-M141
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2500 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1024 x 768) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-A256
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1280 x 800) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-A246
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2500 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1280 x 800) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-A146
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2500 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1024 x 768) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-M155
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1024 x 768) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-M150
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1024 x 768) 

Tương phản: 1800:1

0 VNĐ
Máy chiếu Casio XJ-M140
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2500 ANSI Lumens

Độ phân giải : XGA (1024 x 768) 

Tương phản: 1800:1