Máy chiếu Canon

190,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon XEED SX80 MK II
190,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Phân giải: 1400 x 1050

Tương phản: 900:1

22,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV- 7280
22,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2200 ANSI Lumens

Phân giải: 1024 x 768 (SVGA)

Tương phản: 500:1

45,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-5220E
45,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2000 ANSI Lumens

Phân giải: 800x600 (XGA)

Tương phản: 400:1

39,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-X4E
39,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 1600 ANSI Lumens

Phân giải: 800x600 (XGA)

Tương phản: 300:1

42,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-7230E
42,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2200 ANSI Lumens

Phân giải: 1024 x 768 (XGA)

Tương phản: 350:1

280,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-7585
280,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 6500 ANSI Lumens

Phân giải: 1024 x 768 (XGA)

Tương phản: 1600:1

24,000,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-7285
24,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 26000 ANSI Lumens

Phân giải: 1024 x 768 (XGA)

Tương phản: 4:3

29,900,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-7380
29,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Phân giải: 1600 x 1200

Tương phản: 500:1

24,200,000 VNĐ
Máy chiếu Canon LV-X6E
24,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 1500 ANSI Lumens

Phân giải: XGA(1024 x 768)

Tương phản: 300:1

31,480,000 VNĐ
Máy chiếu LCD CANON LV-8225
31,480,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2500 ANSI Lumens

Phân giải: WXGA(1200 x 800)

Tương phản: 3000:1

49,600,000 VNĐ
Máy chiếu LCD CANON LV-7490
49,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 4000 ANSI Lumens

Phân giải: XGA(1024 x 768)

Tương phản: 2000:1,

30,200,000 VNĐ
Máy chiếu LCD CANON LV-7390
30,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 3000 ANSI Lumens

Phân giải: XGA(1024 x 768)

Tương phản: 2000:1

27,900,000 VNĐ
Máy chiếu LCD CANON LV-7295
27,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2600 ANSI Lumens

Phân giải: XGA(1024 x 768)

Tương phản: 2000:1

24,000,000 VNĐ
Máy chiếu LCD CANON LV-7290
24,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ sáng: 2200 ANSI Lumens

Phân giải: XGA(1024 x 768)

Tương phản: 2000:1