SUPREMA

0 VNĐ
BEPH-OC (HID prox Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

BIOENTRY PLUS: MÁY KIỂM SOÁT CỬA VÀ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

0 VNĐ
BEPM-OC (Mifare card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

BIOENTRY PLUS: MÁY KIỂM SOÁT CỬA VÀ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

0 VNĐ
BEPL-OC (Card EM)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

BIOENTRY PLUS: MÁY KIỂM SOÁT CỬA VÀ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

0 VNĐ
Xpass-Slim (Support Multi- card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS -SLIM: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG  .DÙNG  NHIỀU THẺ TRÊN MỘT ĐẦU ĐỌC:

0 VNĐ
XPH ( HID prox Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG BẰNG THẺ:

0 VNĐ
XPM (Mifare Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG BẰNG THẺ:

0 VNĐ
XPE (EM Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG BẰNG THẺ: