Silicon

2,750,000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800
2,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800 

2,681,000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700
2,681,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700 

2,900,000 VNĐ
Máy chấm công để bàn tích hợp dấu vân tay Silicon FTA-T2
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công để bàn tích hợp dấu vân tay Silicon FTA-T2

2,818,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp thẻ cảm ứng Silicon PCACS-SC403
2,818,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp thẻ cảm ứng Silicon PCACS-SC403 

3,363,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA-U300+ID
3,363,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA-U300+ID

9,750,000 VNĐ
Máy chấm công thẻ Smart & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA2
9,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công thẻ Smart & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA2

9,200,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA1
9,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công vân tay & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA1

3,350,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon FTA -3000TC
3,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon FTA -3000TC

3,650,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA -5000T+ID
3,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA -5000T+ID

3,250,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon FTA - QC
3,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay.
Lưu được 3000 dấu vân tay và 100.000 lần giao dịch
Màn hình LCD màu: 3 "TFT
Hiển thị ngôn ngữ: Tiếng Việt

4,090,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Sillicon TA20
4,090,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay & thẻ cảm ứng Sillicon TA20

3,454,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Sillicon TA10
3,454,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Sillicon TA10

3,363,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon TA2300+RFID
3,363,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay & thẻ cảm ứng Silicon TA2300+RFID

3,200,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon TA2300
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon TA2300

3,000,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon TA2200
3,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình hiển thị: LCD
Số vân tay tích hợp: 3000
Giao dịch lưu trữ: 80.000
Chế độ kiểm tra: 1:N, 1:1, 1:1:N
Thời gian nhận dạng: 1 giây