Ronald Jack

8,300,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack iClock660
8,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Khả năng quản lý: 8000/10000 dấu vân tay, thẻ

Có khă năng chụp hình khi chấm công - lấy dữ liệu qua internet

Dung lượng chấm công: 200.000 lần- SD chip intel của Mỹ

6,400,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald jack Iclock260
6,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khả năng quản lý: 8000 dấu vân tay,

 - Sử dụng bộ xử lý Intel của Mỹ 

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay- Bộ nhớ:200 000 bản ghi 

4,200,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronal Jack U 160C+ID
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay

 - Sử dụng bộ xử lý Intel của Mỹ

 - Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ: 100 000 bản ghi

4,100,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ RONALD JACK U-160C
4,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khả năng quản lý: 3000 dấu vân tay

 - Sử dụng bộ xử lý Intel của Mỹ 

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ: 100 000 bản ghi 

3,100,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack X628C/USB+ID
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 - Khả năng quản lý:3000 dấu vân tay

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ: 100.000 bản ghi

3,090,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack X628C/USB
3,090,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khả năng quản lý:3000 dấu vân tay

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ: 100.000 bản ghi 

2,900,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack X628C
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 - Khả năng quản lý:3000 dấu vân tay

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ: 100.000 bản ghi 

2,700,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack X628i
2,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 - Màn hình màu 

 - Khả năng quản lý:1000 dấu vân tay

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ:10 000 bản ghi

2,750,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay và thẻ X628e
2,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Màn hình màu TFT2.8"  

- Hỗ trợ đọc thẻ RFID 125 Khz, EM4100

- Khả năng quản lý:1000 dấu vân tay, 1000 thẻ, 1000 mật khẩu

- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

- Bộ nhớ:100 000 bản ghi