Bơm hút chân không

6,360,000 VNĐ
Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh VP-225-220
6,360,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh VP-225-220

5,390,000 VNĐ
Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh VP-215-220
5,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

  Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh VP-215-220

5,860,000 VNĐ
Bơm hút chân không máy lạnh cộng nghiệp 1 cấp VP-145-220
5,860,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Bơm hút chân không máy lạnh cộng nghiệp 1 cấp VP-145-220

4,150,000 VNĐ
Bơm hút chân không 1 cấp dùng cho hệ thống lạnh Asian First VP-115-220, công suất 1/4HP
4,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Bơm hút chân không 1 cấp dùng cho hệ thống lạnh Asian First VP-115-220, công suất 1/4HP

7,990,000 VNĐ
Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh Asian First VP-245-220
7,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh Asian First VP-245-220, công suất 3/4HP

4,780,000 VNĐ
Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh VP-125-220
4,780,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Bơm hút chân không 2 cấp dùng cho hệ thống lạnh VP-225-220