Bóng đèn máy chiếu

5,200,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS300A (300W)
5,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

EP759; EZPRO 759; SP.89601.001

5,400,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS200B (200W)
5,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

EP738P;EP739; EP745; H27; HD720X; H31

5,400,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP300A (300W)
5,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

EP780; TX780

5,400,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B (200W)
5,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DS306/ DS309 /DS312 /DS315/ DX606 / DX609/ DX615 / 720 / 721/ 726/727/ 780,

5,400,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP200C (200W)
5,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả
TS400/ 650 / TX700/709/708 /707/716/719/704/350/ 752,

VIEWSONIC PJ406D/ PJ456D/ RLC-012

5,400,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP180B (180W-230W)
5,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

EP7150; SP.82Y01GC01

5,500,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Optoma VT70LP (180W)
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
BL-FS180C; HD640; HD65;

SP.89F01GC01; HD640;

HD65 ; HD700X 

5,600,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD206LP (200W)
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

SD206U; XD206U

5,600,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD205LP (200W)
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

MD-300; PM-330; SD205R; XD205G; 

5,600,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-EX100LP
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

MITSUBISHI DX320 EX100U EX10U/EX460U /XD400U;

MD-549/ XD480.

 

5,600,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-HC910LP
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

HC1100 /1500; HC1600/3000; HC3100 /910 /1000 /100

 

5,800,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-HC5000LP (160W)
5,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

HC4900 /5000; /HC5500 /6000

5,200,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-SE1LP/TLP-LV3 (130W)
5,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

MITSUBISHI:    SE1U
TOSHIBA TLP-S10 TLP-S10U

5,800,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW7 (200W)
5,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

TDP-P75,

5,600,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-LW6 (300W)
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

TDP-T250 / TW300

5,700,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW5 (250W)
5,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

TDP-S80 / S81 / SW80

5,600,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW3A (200W)
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả
TDP-T90A; TDP-T91A
5,500,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW2 (195W)
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

TLP-S220/T520/T620/T721/720

5,500,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-LW1 (165W)
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
TLP-T400 / T500 

T501/ T700 /T620 TLP-S200/ T401U; T600U/T701U

6,200,000 VNĐ
Bóng đèn máy chiếu viewsonic DT 00841/ 911 (220W)
6,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả
64W, X 64, X 66

-Viewsonic

PJ-759; PJ 759; PJ-760

Trang