Ram

1,900,000 VNĐ
ram Kingmax 8GB (ram laptop)
1,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 8GB PC1600MHz

1,100,000 VNĐ
ram Kingmax 4GB (ram laptop)
1,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 4GB PC1600MHz

650,000 VNĐ
ram Kingmax 2GB (ram laptop)
650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 2GB PC1600MHz

2,050,000 VNĐ
ram Kingmax Haswell 8GB (ram laptop)
2,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3L 8GB PC1600 SODIMM 1.35V

1,250,000 VNĐ
ram Kingmax Haswell 4GB (ram laptop)
1,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3L 4GB PC1600 SODIMM 1.35V

1,200,000 VNĐ
ram Kingston Haswell 4GB (ram laptop)
1,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3L 4GB PC1600 SODIMM 1.35V

2,000,000 VNĐ
ram Kingston 8GB (ram laptop)
2,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 8GB PC1600MHz

1,100,000 VNĐ
ram Kingston 4GB (ram laptop)
1,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 4GB PC1600MHz

650,000 VNĐ
ram Kingston 2GB (ram laptop)
650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 2GB PC1600MHz

1,650,000 VNĐ
ram Patriot 8GB (ram laptop)
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 8GB PC1600MHz

900,000 VNĐ
ram Patriot 4GB (ram laptop)
900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 4GB PC1600MHz

580,000 VNĐ
ram Patriot 2GB (ram laptop)
580,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 2GB PC1333MHz

1,950,000 VNĐ
ram Kingston 8GB
1,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

8GB DDR3-1600 LONG DIMM

950,000 VNĐ
ram Kingston 4GB
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

4GB DDR3-1600 LONG DIMM

550,000 VNĐ
ram Kingston 2GB
550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2GB DDR3-1600 LONG DIMM

950,000 VNĐ
ram KingMax 4GB
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 4GB PC1333MHz

1,850,000 VNĐ
ram KingMax 8GB
1,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 8GB PC1600MHz

550,000 VNĐ
ram KingMax 2GB
550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

DDR3 2GB PC1600MHz