Pin

760,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1281
760,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A1281
Đời máy: Apple: Mac pro 15.4 LCD Series Book
Dung lượng:10.8V - 5200mAh Li-ion
Cells: 6 Cells

750,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1280
750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A1280
Đời máy: 13.3-inch MacBook Pro
Dung lượng: 4800mAh
Cells: 6 Cells

880,000 VNĐ
Pin laptop Apple A A1245
880,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A1245
Đời máy: Apple: Mac AIR
Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
Cells: 6 Cells

1,000,000 VNĐ
Pin laptop Apple A 1377
1,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A 1377
Đời máy: Apple Mac AIR 11'' 2012
Dung lượng: 7,5V - 35WH
Cells: 6 cells

1,010,000 VNĐ
Pin laptop Apple A 1370
1,010,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A 1370
Đời máy: Apple Mac AIR 11''
Dung lượng: 7,5V - 35WH
Cells: 6 cells

950,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1342
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã pin: A1342
Đời máy: Apple: Macbook Unibody 13.3-inch
Dung lượng 5200mAh
Cells: 6cells

780,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1322
780,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã pin: A1322
Đời máy: Apple: Macbook pro 13.3-inch
Dung lượng 5200mAh
Cells: 6cells

880,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1321
880,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A1321
Đời máy: Apple Mac Pro 15,4 inch
Dung lượng: 7.4V - 52Wh Li-on
Cells : 8cell

680,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1189
680,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin : A1189
Đời máy : Apple Mac pro 17 inch
Dung lượng : 10.8v - 68Wh
Cells : 9 cell

580,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1175
580,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A1175
Đời máy: 15-inc MacBook Pro A1175
Dung lượng:10.8v - 6000mAh Li-ion
Cells: 6 Cells

580,000 VNĐ
Pin laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)
580,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A1185 (WHITE/BLACK)
Đời máy: Apple: MA472 , MA472*/A , MA472B/A ,
MacBook 13": A1181
Dung lượng:10.8v - 5500mAh Li-ion
Cells: 6 Cells

490,000 VNĐ
Pin laptop Asus C41-UX 50
490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin : C41-UX 50
Đời mày : Asus UX 50
Dung lượng : 14.8V - 2800mAh Li-on
Cells : 4 cells

400,000 VNĐ
Pin laptop Asus A32-UL20
400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin : A32-UL20
Đời máy : Asus UL20, 1012
Dung lượng : 10.8v - 52mAh
Cells : 6cell

290,000 VNĐ
Pin laptop A32-F82
290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A32-F82
Đời máy: ▪ Asus A8 Series: A8A, A8Dc, A8E, A8F
▪ Asus A8000 Series: A8000F, A8000J, A8000Ja,
▪ Asus F8 Series: F8P, F8Sa, F8Sn, F8Sp, F8
Dung lượng:11.1V - 4800MAH Li-ion
Cells: 6 Cells

310,000 VNĐ
Pin Laptop ASUS: A8 A8JC/A8JA/A8JM/A8F
310,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A8
Đời máy: ASUS: A8 A8JC/A8JA/A8JM/A8F
Dung lượng:11.1V - 4800MAH Li-ion
Cells: 6 Cells

450,000 VNĐ
Pin Laptop Asus A31-K56
450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã Pin: A31-K56
Đời máy: Asus K56,K46,K46C
Dung lượng: 10.8V - 48mAh Li-ion
Cells: 6 cells

360,000 VNĐ
Pin Laptop Asus A32- K72
360,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đời máy: ▪  ASUS:  A32- K72   
Dung lượng:10.8v - 4800mAh li-on
Cells: 6 Cells

260,000 VNĐ
pin Laptop ASUS: A52JC
260,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đời máy: ▪  ASUS:    A52JC     
Dung lượng: 10.8V - 4400MAH Li-ion
Cells: 6 Cells

520,000 VNĐ
Pin Laptop Asus :X550A,X550B,X550C,X450
520,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đời máy: ▪  Asus :X550A,X550B,X550C,X450
Dung lượng: 14.8v 2600 mAh    Li-on
Cells: 4 Cells

600,000 VNĐ
Pin DELL D600
600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đời máy: ▪ Dell Latitude D600,D610,D500,D510
Dung lượng:11.1V - 4700mAh Li-ion
Cells: 6 Cells

Trang