MAIN BOARD

4,900,000 VNĐ
main ASUS P8B-C/4L
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® C202

3,500,000 VNĐ
main ASUS P8B-X
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® C202

5,300,000 VNĐ
main ASUS P8C WS
5,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® C216

12,500,000 VNĐ
main ASUS Z9PE-D8 WS
12,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® C602

6,900,000 VNĐ
main ASUS Maximus VII Hero
6,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z97

5,600,000 VNĐ
main ASUS Maximus VII RANGER
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z97

7,250,000 VNĐ
main ASUS Sabertooth Z97 Mark 1
7,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z97

10,500,000 VNĐ
main ASUS Z97-DELUXE (NFC & WLC)
10,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z97

3,400,000 VNĐ
main ASUS H97-PRO
3,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® H97

3,200,000 VNĐ
main ASUS H97M-PLUS
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® H97

10,500,000 VNĐ
main ASUS MAXIMUS VI EXTREME
10,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

6,200,000 VNĐ
main ASUS MAXIMUS VI Gene
6,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

6,700,000 VNĐ
main ASUS MAXIMUS VI HERO
6,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

6,600,000 VNĐ
main ASUS MAXIMUS VI IMPACT
6,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

7,650,000 VNĐ
main ASUS Z87- Deluxe
7,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

5,550,000 VNĐ
main ASUS Z87-PRO
5,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

5,300,000 VNĐ
main ASUS Z87-PLUS
5,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

4,900,000 VNĐ
main ASUS GRYPHON Z87
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

4,300,000 VNĐ
main ASUS Z87-C
4,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

3,800,000 VNĐ
main ASUS Z87M-PLUS
3,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

chipset: Intel® Z87

Trang