Adapter

125,000 VNĐ
Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu vàng
125,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Hp 18.5V - 3.5A      Đầu vàng

250,000 VNĐ
Adapter Samsung 19V - 3.16A
250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Samsung 19V - 3.16A

250,000 VNĐ
Adapter ACER (19V-4.74A)
250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter ACER (19V-4.74A)

260,000 VNĐ
Adapter HP 18.5V-4.9A (Đầu đạn)
260,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter HP 18.5V-4.9A (Đầu đạn)

250,000 VNĐ
Adapter ASUS 19V-2.64A
250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter ASUS 19V-2.64A 

250,000 VNĐ
Adapter Sony 19.5V - 3A
250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Sony 19.5V - 3A

230,000 VNĐ
ASUS AC Adapter 19V - 2.64A
230,000 VNĐ
Thông tin mô tả

ASUS AC Adapter 19V - 2.64A

240,000 VNĐ
Adapter Asus Mini 12V-3A
240,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Asus Mini 12V-3A 

260,000 VNĐ
ADAPTER TOSHIBA 15V-6A
260,000 VNĐ
Thông tin mô tả

ADAPTER TOSHIBA 15V-6A

240,000 VNĐ
Adapter Lenovo 20V - 3.25A Đầu kim
240,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Lenovo 20V - 3.25A Đầu kim

240,000 VNĐ
HP 19V-1.58A
240,000 VNĐ
Thông tin mô tả

HP 19V-1.58A

240,000 VNĐ
SAMSUNG AC Adapter 19V - 4.74A
240,000 VNĐ
Thông tin mô tả

SAMSUNG AC Adapter 19V - 4.74A

240,000 VNĐ
Adapter Asus 19V - 2.1A
240,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Asus 19V - 2.1A

260,000 VNĐ
Adapter Acer 19V-3.42A
260,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Acer 19V-3.42A

250,000 VNĐ
Adapter Samsung 19V-4.74A
250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Samsung 19V-4.74A

220,000 VNĐ
Adapter TOSHIBA (15V-5A)
220,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter TOSHIBA (15V-5A)

280,000 VNĐ
Adapte LITEON 19V - 4.47A
280,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapte LITEON 19V - 4.47A

250,000 VNĐ
Adapter Asus 12V-3A
250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Asus 12V-3A

280,000 VNĐ
Adapter Sony 10.5V-1.9A
280,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Sony 10.5V-1.9A

190,000 VNĐ
Adapter Asus 9.5V-1.58A mini
190,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Adapter Asus 9.5V-1.58A mini

Trang