Sony

28,400,000 VNĐ
laptop Sony Vaio SVZ13114GXX
28,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i7-3612QM

ram: 8GB, 256GB SSD

màn: 13.1"

Win 7

made in japan

29,200,000 VNĐ
laptop Sony Vaio SVZ1311BGXXI
29,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i7-3612QM

ram: 8GB, 256GB SSD

màn: 13.1"

Win 7 pro

made in japan

21,000,000 VNĐ
laptop Sony Vaio SVT11215CXW
21,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4210Y

ram: 4GB, 128GB SSD

màn: 11.6", cảm ứng

Win 8

23,200,000 VNĐ
Laptop Sony Vaio Pro P11215CD/B
23,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4200U

ram: 4GB,  128GB SSD

màn: 11.6", cảm ứng

Win 8

18,990,000 VNĐ
Laptop Sony Vaio Flip SV F14N13CX/B
18,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4200U

ram: 8GB, Hdd: 500GB

màn: 14", cảm ứng

Win 8

16,700,000 VNĐ
laptop Sony Vaio Fit F15323CX/W
16,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4200U

ram: 6GB, Hdd: 750GB

màn: 15.6"

Win 8

11,700,000 VNĐ
laptop Sony Vaio SVF1521BYG/B
11,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 320GB

màn: 15.6"

11,600,000 VNĐ
laptop Sony Vaio SVF1421DSG/W
11,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

Win 8

25,600,000 VNĐ
laptop SONY VAIO SVE17137CX/B
25,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i7-3632QM

ram: 8GB, HDD: 1TB

AMD Radeon HD 7650M 2GB

Win 8 64bit

24,500,000 VNĐ
laptop SONY VAIO SVE1713DCXB
24,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i7-3632QM

ram: 6GB, HDD: 500GB

AMD Radeon HD 7650M 2GB

màn: 17.3"

Win 8 64bit

24,500,000 VNĐ
laptop SONY VAIO SVE1712ACX/B
24,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i7-3632QM

ram: 6GB, HDD: 500GB

AMD Radeon HD 7550M 2GB

màn: 17.3"

Win 8 64bit

28,600,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF15A18CXB
28,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i7-3537U

ram: 12GB, HDD: 1TB + 8GB SSD

màn: 15.5", cảm ứng

Win 8 64bit

đồ họa: Nvidia GT735M_2GB

25,600,000 VNĐ
Laptop SONY Vaio SVF1521KCXB
25,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i7-3537U

ram: 8GB, HDD: 750GB

màn: 15.5"

Win 8

21,500,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF1521ECXW
21,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i7-3537U

ram: 4GB, HDD: 500GB

màn: 15.5"

Win 8 64bit

20,400,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF15A1ACXB
20,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i5-3337U

ram: 4GB, HDD: 500GB + 8GB SSD

màn: 15.5", cảm ứng

Win 8

21,400,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF15324CXB
21,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i5-4200U

ram: 8GB, HDD: 750GB

màn: 15.5", cảm ứng

Win 8.1

20,000,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF1532DCXB
20,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i5-4200U

ram: 4GB, HDD: 500GB

màn: 15.5", cảm ứng

Win 8.1

19,400,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF1521AGXB
19,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i5-3337U

ram: 4GB, HDD: 500GB

màn: 15.5"

Win 7

20,400,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF15215CXB
20,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i5-3337U

ram: 6GB, HDD: 750GB

màn: 15.5", cảm ứng

Win 8 64bit

18,600,000 VNĐ
Laptop SONY VAIO SVF15214CXW
18,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: core i5-3337U

ram: 6GB, HDD: 750GB

màn: 15.5"

Win 8 64bit

Trang