Asus

6,150,000 VNĐ
ASUS X553MA-XX138D
6,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel Celeron N2830 
Bộ nhớ trong 2GB DDR3/1600Mhz 
VGA Intel HD 4000 
Ổ cứng 500GB HDD 

6,050,000 VNĐ
ASUS X553MA-XX094D
6,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CPU Intel Celeron N2830/2G/500/15.6

12,200,000 VNĐ
laptop ASUS S300CA-BBI5T01-R-B
12,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-3337U

ram: 4GB, 500GB HDD

màn: 13.3", cảm ứng

Win 8

12,700,000 VNĐ
laptop ASUS S500CA
12,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-3317U

ram: 6GB, 500GB HDD + 24GB SSD

màn: 15.6", cảm ứng

Win 8

12,400,000 VNĐ
laptop ASUS S400CA-RS51-CB
12,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-3317U

ram: 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD

màn: 14", cảm ứng

Win 8

8,600,000 VNĐ
laptop ASUS X551CA-SX078D
8,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 15.6"

8,600,000 VNĐ
laptop ASUS X551CA-SX077D
8,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 15.6"

12,100,000 VNĐ
laptop ASUS X552LDV - SX470D
12,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i5-4210U

ram: 4GB, Hdd: 500GB

NVIDIA GeForce GT 820M 1GB DDR3

màn: 14"

8,800,000 VNĐ
laptop ASUS X451CA - VX038D
8,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i3-3217U

ram: 4GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

11,300,000 VNĐ
laptop ASUS X452CP-VX028D
11,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i5-3337U

ram: 4GB, Hdd: 500GB

card đồ họa: AMD 8530_1GB

màn: 14"

8,300,000 VNĐ
laptop ASUS X451CA- VX024D
8,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

9,000,000 VNĐ
laptop ASUS X450CA-WX214
9,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

6,100,000 VNĐ
laptop ASUS X451CA-VX026D
6,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel celeron 1007U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

6,100,000 VNĐ
laptop ASUS X451CA-VX025D
6,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel celeron 1007U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

8,990,000 VNĐ
laptop ASUS F451CA-VX124D
8,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-3217U

ram: 4GB, Hdd: 500GB

màn: 14"

8,300,000 VNĐ
laptop ASUS F451CA-VX123D
8,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-3217U

ram: 2GB, Hdd: 500GB

màn: 14"