Acer

9,800,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire E5-471-37DM Core i3-4005U(1.7GHz/3M)
9,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hãng: Acer

cpu:    Core i3-4005U(1.7GHz/3M)

ram: 4GB

HDD: 500GB 

AGV: Intel HD Graphic

màn:14" HD LED

ổ đĩa: DVDrw

webcam, bluetooth

11,900,000 VNĐ
Laptopp Acer V3-371-59PS Core i5-4210U(1.7GHz/3MB)
11,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hãng: Acer

cpu:   Core i5-4210U(1.7GHz/3MB)

ram: 4GB

HDD: 500GB 

AGV: Intel HD Graphic

màn:13.3" HD LED

ổ đĩa: DVDrw

webcam, bluetooth

9,990,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire V3-371-355X Core i3-4005U (1.7 GHz/3MB)
9,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hãng: Acer

cpu:   Core i3-4005U (1.7 GHz/3MB)

ram: 4GB

HDD: 500GB 

AGV: Intel HD Graphic

màn:13.3" HD LED

ổ đĩa: DVDrw

webcam, bluetooth

11,500,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire E5-471 Core i5-4210U (1.7 GHz/3M)
11,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hãng: Acer

cpu:   Acer Aspire E5-471 Core i5-4210U (1.7 GHz/3M)

ram: 4GB

HDD: 500GB 

AGV: Intel HD Graphic

màn:14"

ổ đĩa: DVDrw

webcam, bluetooth

10,700,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire E5-571G-39R2 Core i3-4005U(1.7GHz/3M)
10,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hãng: Acer

cpu:  Acer Aspire E5-571G-39R2 Core i3-4005U(1.7GHz/3M)

ram: 4GB

HDD: 500GB 

AGV:GeForce 820M 2 GB

màn:15.6"

ổ đĩa: DVDrw

webcam, bluetooth

9,100,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire E5-471-3684 Core i3-4005U (1.7 GHz/3MB)
9,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hãng: Acer

cpu:  Acer Aspire E5-471-3684 Core i3-4005U (1.7 GHz/3MB), 4GB RAM, 500GB HDD

ram: 4GB

HDD: 500GB 

AGV: Intel HD Graphic

màn:14"LED HD

ổ đĩa: DVDrw

webcam, bluetooth

8,750,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire E5-471-32N8 Core i3-4005U
8,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CPU: Core i3-4005U (1.7 GHz/3M)

ram: 2GB

VGA: Intel HD Graphic 

HDD: 500GB

Màn hình: 14" HD LED

8,750,000 VNĐ
Laptop Acer Aspire E5-471 Core i3-4005U (1.7 GHz/3M), 2GB RAM, 500GB HDD
8,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu:   Acer Aspire E5-471 Core i3-4005U (1.7 GHz/3M)

ram: 2GB

VGA: Intel HD Graphic 

HDD: 500GB

Màn hình: 14" HD LED