Kiểm soát cửa NITGEN

19,500,000 VNĐ
Máy chấm công NITGEN NAC-5000F
19,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đọc Vân Tay + Password + Nhận Dạng Khuôn Mặt

3,300,000 VNĐ
Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III
3,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Thiết bị lấy mẫu vân tay

7,500,000 VNĐ
kiểm soát ra vào dùng vân tay SW101M1-S
7,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đọc Vân Tay + Password

6,500,000 VNĐ
kiểm soát ra vào NITGEN SW101M1-RC
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công.