Điều hòa treo tường

4,900,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 9000BTU 1 chiều(NS-C09SK)
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 9000BTU

5,890,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 9000BTU 2 chiều (NS-A09SK)
5,890,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 9000BTU

6,290,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 12000BTU 1 chiều (NS-C12SK)
6,290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 12000BTU

7,250,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 12000BTU 2 chiều (NS-A12SK)
7,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12000BTU

10,190,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 18000BTU 2 chiều (NS-A18SK)
10,190,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18000BTU

9,250,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 18000BTU 1 chiều (NS-C18SK)
9,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18000BTU

12,490,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 24000BTU 1 chiều (NS-C24SK)
12,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 24000BTU

13,490,000 VNĐ
Điều hoà Nagakawa 24000BTU 2 chiều (NS-A24SK)
13,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 24000BTU

13,500,000 VNĐ
Điều hoà Panasonic 12.000BTU 2 chiều inverter (A12RKH-8)
13,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12.000BTU R410

15,900,000 VNĐ
Điều hoà Panasonic 12.000BTU 2 chiều inverter (E12RKH-8)
15,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12.000BTU R410

11,500,000 VNĐ
Điều hòa Pensonic 18.000 BTU 2 chiều
11,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18.000BTU 

10,500,000 VNĐ
Điều hòa Pensonic 18.000 BTU 1 chiều
10,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18.000BTU 

6,500,000 VNĐ
Điều hòa Pensonic 12.000 BTU 1 chiều
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 12.000BTU 

7,500,000 VNĐ
Điều hòa Pensonic 12.000 BTU 2 chiều
7,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12.000BTU 

6,500,000 VNĐ
Điều hòa Pensonic 9.000 BTU 2 chiều
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 9.000BTU 

5,500,000 VNĐ
Điều hòa Pensonic 9.000 BTU
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 9.000BTU 

12,900,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 24.000BTU AUS-24C53F230G70
12,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18.000BTU

13,100,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 2 chiều 24.000BTU AUS-24H53F230G70
13,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18.000BTU

10,900,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 18.000BTU AUS-18H53F120D70
10,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18.000BTU

9,300,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 18.000BTU AUS-18C53F120D70
9,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18.000BTU

Trang