Gree

33,600,000 VNĐ
Gree 2 chiều GFFB - 42C
33,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 42000BTU

22,900,000 VNĐ
Gree 2 chiều GFFB - 24C
22,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 24000BTU

17,800,000 VNĐ
Gree 2 chiều GFFB - 18C
17,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18000BTU

32,900,000 VNĐ
Gree 2 chiều GFFB - 36C
32,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 36000BTU

28,000,000 VNĐ
Gree 1 chiều GFFB - 36C
28,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 36000BTU

28,550,000 VNĐ
Gree 1 chiều GFFB - 42C
28,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 42000BTU

18,200,000 VNĐ
Gree 1 chiều GFFB - 24C
18,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 24000BTU

14,600,000 VNĐ
Gree 1 chiều GFFB - 18C
14,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18000BTU