Midea

12,150,000 VNĐ
Điều hòa Midea 28000BTU 1 chiều
12,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 28000BTU

13,900,000 VNĐ
Điều hoà Media 1 chiều 24.000BTU MS11D124CR
13,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 24000BTU

10,350,000 VNĐ
Điều hòa Midea 18000BTU 2 chiều
10,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18000BTU

9,300,000 VNĐ
Điều hoà Media 1 chiều 18000BTU Model : MS11D118CR
9,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18000BTU

5,950,000 VNĐ
Điều hoà Media 1 chiều 12000BTU Model : MS11D1 12CR
5,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12000BTU

9,150,000 VNĐ
Điều hoà Media 1 chiều 18000BTU Model : MS11D118CR
9,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 12000BTU

5,700,000 VNĐ
Điều hòa Midea 9000BTU 2 chiều
5,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 9000BTU

4,700,000 VNĐ
Điều hoà Media 1 chiều 9000BTU Model : MS11D1 09CR
4,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 9000BTU