KoolMan

15,500,000 VNĐ
Koolman KW-282EA/KC-282AA
15,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
- Model KoolMan KW/KC-282AA - 1chiều

- Công suất lạnh: 28.000 Btu/h

10,950,000 VNĐ
Koolman KW-182EA/KC-182AA
10,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả
- Model KoolMan KW/KC-182AA - 1chiều

- Công suất lạnh: 18.000 Btu/h

7,990,000 VNĐ
Koolman KW-132EA/KC-132AA
7,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả
- Model KoolMan KW/KC-132AA - 1chiều

- Công suất lạnh: 12.200 Btu/h

6,250,000 VNĐ
Koolman KW-102EA/KC-102AA
6,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả
- Model KoolMan KW/KC-102AA - 1chiều

- Công suất lạnh: 9.200 Btu/h

16,580,000 VNĐ
Koolman KW-282FA/KC-282AA
16,580,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Koolman 2 chiều 28.000 BTU/H

11,990,000 VNĐ
Koolman KW-182FA/KC-182AA
11,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Koolman 2 chiều 18.000 BTU/H

8,800,000 VNĐ
Koolman KW-132FA/KC-132AA
8,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Koolman 2 chiều 12.200 BTU/H

6,890,000 VNĐ
Koolman KW-102FA/KC-102AA
6,890,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Koolman 2 chiều 9.200 BTU/H