Gree

12,200,000 VNĐ
Điều hòa treo tường Gree GWBA - 24C
12,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điều hòa 1 chiều

Tốc độ làm lạnh là : 24000 BTU

9,500,000 VNĐ
Điều hòa treo tường Gree GWBA - 18C
9,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điều hòa 1 chiều

Tốc độ làm lạnh là : 18000 BTU

6,000,000 VNĐ
Điều hòa treo tường Gree GWBA - 12C
6,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điều hòa 1 chiều

Tốc độ làm lạnh là : 12000 BTU

6,500,000 VNĐ
Điều hòa treo tường Gree GWBA - 9C
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điều hòa 1 chiều

Tốc độ làm lạnh là : 9000 BTU