General

7,000,000 VNĐ
Điều hoà General ASG09A
7,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 9.000 BTU

8,300,000 VNĐ
Điều hoà General ASG12A
8,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 12.000 BTU

0 VNĐ
Điều hoà General ASG18A
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 18.000 BTU

0 VNĐ
Điều hoà General ASG24A
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 24.000 BTU

8,100,000 VNĐ
Điều hoà General ASH09R
8,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 9.000 BTU

9,200,000 VNĐ
Điều hoà General ASH12R
9,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 12.000 BTU

0 VNĐ
Điều hoà General ASHA18LCC
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: Một chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 18.000 BTU

8,600,000 VNĐ
Điều hòa General ASGG 09JL/AOGG 09JL
8,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 9.000 BTU

10,500,000 VNĐ
Điều hòa General ASGG 12JL/AOGG 12JL
10,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 12.000 BTU

16,700,000 VNĐ
Điều hòa General ASGA 18JC/AOGR 18JC
16,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 18.000 BTU

21,100,000 VNĐ
Điều hòa General ASGA 24JC/AOGR 24JC
21,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 1 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 24.000 BTU

9,750,000 VNĐ
Điều hòa General ASHG 09LL/AOHG 09LL
9,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 2 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 9.000 BTU

11,050,000 VNĐ
Điều hòa General ASHG 12LL/AOHG 12LL
11,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 2 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 12.000 BTU

19,800,000 VNĐ
Điều hòa General ASHA 18LE/AOHR 18LE
19,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 2 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 18.000 BTU

23,700,000 VNĐ
Điều hòa General ASHA 24LE/AOHR 24LE
23,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Loại máy: 2 cục 2 chiều
Kiểu máy: Treo tường
Công suất: 24.000 BTU