Galanz

12,900,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 24.000BTU AUS-24C53F230G70
12,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18.000BTU

13,100,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 2 chiều 24.000BTU AUS-24H53F230G70
13,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18.000BTU

10,900,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 18.000BTU AUS-18H53F120D70
10,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 18.000BTU

9,300,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 18.000BTU AUS-18C53F120D70
9,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 18.000BTU

7,050,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 2 chiều 12.000BTU AUS-12H53F150L70
7,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 12.000BTU

5,800,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 12.000BTU AUS-12C53F150L70
5,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 12.000BTU

4,850,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 1 chiều 9.000BTU AUS-09C53F010L70
4,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1 chiều 9.000BTU

5,900,000 VNĐ
Điều hòa Galanz 2 chiều 9.000BTU AUS-09H53F010L70
5,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2 chiều 9.000BTU