Tủ nấu cơm

14,800,000 VNĐ
Tủ nấu cơm 12 khay TCD-12 dùng điện
14,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điện áp : 380V/50Hz

Công suất : 12kW

Áp suất : 0.015-0.02 Pa

Kích thước : 660x540x1430mm

Thiết kế : Một cửa mở ra

13,600,000 VNĐ
Tủ nấu cơm 10 khay TCD-10 dùng điện
13,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điện áp : 380V/50Hz

Công suất : 12kW

Áp suất : 0.015-0.02 Pa

Kích thước : 660x540x1340mm

Thiết kế : Một cửa mở ra

12,400,000 VNĐ
Tủ nấu cơm 8 khay TCD-08 dùng điện
12,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điện áp : 380V/50Hz

Công suất : 12kW

Áp suất : 0.015-0.02 Pa

Kích thước : 660x540x1150mm

Thiết kế : Một cửa mở ra

11,200,000 VNĐ
Tủ nấu cơm 6 khay TCD-06 dùng điện
11,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điện áp : 380V/50Hz

Công suất : 9kW

Áp suất : 0.015-0.02 Pa

Thiết kế : Một cửa mở ra

8,900,000 VNĐ
Tủ nấu cơm 4 khay TCD-04 dùng điện
8,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Điện áp : 220V/50Hz

Công suất : 6kW

Áp suất : 0.015-0.02 Pa

Kích thước : 660x540x800mm

Thiết kế : Một cửa mở ra