Quạt cắt gió

5,700,000 VNĐ
Quạt cắt gió JINLING FM-1215K-2
5,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1,5m (loại 3 động cơ)

4,600,000 VNĐ
Quạt cắt gió JINLING FM-1212K-2
4,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1,2m (loại 2 động cơ)

3,200,000 VNĐ
Quạt cắt gió JINLING FM-1209K-2
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

0.9m

3,400,000 VNĐ
Quạt cắt gió Nanyoo 0,9MFM-3509S-L/Y
3,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Mã sản phẩm    FM-3509S-L/Y
Mô tả    Quạt cắt gió Mặt Nanyoo
Điều Khiển    Có
Hướng Thổi    Thổi Dọc

7,990,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NAYNOO 1,8M FM4518S-L/Y
7,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió 1,8M
Mô tả:    Quạt cắt gió Mặt Phẳng
Điều Khiển:   có
Hướng Thổi  :  Thổi Dọc

4,200,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NAYNOO 1,2M FM4512S-L
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió 1,2M
Mô tả:    Quạt cắt gió Mặt Phẳng
Điều Khiển:    ko
Hướng Thổi  :  Thổi Dọc

4,830,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NAYNOO 1,5M FM3515S-L/Y
4,830,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió 1,5M Điều Khiển Từ Xa
Quý khách lưu ý : Các dòng sản phẩm có kí hiệu /Y (có điều khiển từ xa)
Mã sản phẩm    FM3515-SL /Y
Mô tả    Quạt cắt gió Mặt Phẳng
Điều Khiển    Có
Hướng Thổi    Thổi Dọc

3,560,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NANYOO 1,5M FM1215X-2/Y
3,560,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió NANYOO 1,5M FM1215-X2
Mã sản phẩm    FM1215-X2/Y
Mô tả    Quạt cắt gió Mặt Nan
Điều Khiển    Có
Hướng Thổi    Thổi Dọc

3,580,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NAYNYOO 1,2M FM3512SL/Y
3,580,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió NAYNYOO 1,2M FM3512SL/Y
Mã sản phẩm    FM3512-SL/Y
Mô tả    Quạt cắt gió Mặt Phẳng
Điều Khiển    Có
Hướng Thổi    Thổi Dọc

2,900,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NAYNYOO 1,2M FM1212X-2/Y
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió NAYNYOO 1,2M FM1212-X2/Y
Mã sản phẩm    FM1212-X2/Y
Mô tả    Quạt cắt gió Mặt Nan
Điều Khiển    Có
Hướng Thổi    Thổi Dọc

2,480,000 VNĐ
Quạt Cắt Gió NANYOO 1,0M FM1210X-2/Y
2,480,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió NANYOO 1,0M FM1210-X2
Mã sản phẩm     FM1210-X2
Mô tả     Quạt cắt gió Mặt Nan
Điều Khiển     Không
Hướng Thổi     Thổi Dọc

2,200,000 VNĐ
Quạt cắt gió Nanyoo 0,9MFM-1209X-2
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Quạt Cắt Gió NANYOO 0,9M FM1209X-2
Mã sản phẩm    FM1209-X2
Mô tả    Quạt cắt gió Mặt Nan
Điều Khiển    Không
Hướng Thổi    Thổi Dọc