Máy làm đá viên

6,150,000 VNĐ
Máy làm đá viên Nikita HT-06A
6,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 10kg/24h

6,500,000 VNĐ
Máy làm đá viên Nikita HT-09Y
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 10kg/24h

8,600,000 VNĐ
Máy làm đá viên Nikita HT-12Y
8,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 12kg/24h

11,200,000 VNĐ
Máy làm đá viên HTY-220YA
11,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 22kg/24h
Dung tích bình chứa:2Kg

31,500,000 VNĐ
Máy làm đá viên HS-60
31,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Hiệu suất làm đá trên một ngày: 60kg
- Dung lượng lưu trữ đá: 20kg

21,800,000 VNĐ
Máy làm đá viên HS-50
21,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Hiệu suất làm đá trên một ngày: 50kg
- Dung lượng lưu trữ đá: 20kg

19,500,000 VNĐ
Máy làm đá viên HS-40
19,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Hiệu suất làm đá trên một ngày: 40kg
- Dung lượng lưu trữ đá: 20kg

12,900,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini SD-25
12,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 15kg/24h
Dung tích bình chứa: 15Kg

28,400,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini YN-150P
28,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 45kg/24h
Dung tích bình chứa: 15Kg

25,800,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini YN-100P
25,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 45kg/24h
Dung tích bình chứa: 15Kg

18,800,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini YN-55P
18,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 25kg/24h
Dung tích bình chứa: 15Kg

32,850,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini Kingsun AC-120
32,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 38kg/24h
Dung tích bình chứa: 25Kg

28,600,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini Kingsun AC-100
28,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 31kg/24h
Dung tích bình chứa: 25Kg

23,200,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini Kingsun AC-70
23,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 22kg/24h
Dung tích bình chứa: 12Kg

24,800,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini Kingsun AC-80
24,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 25kg/24h
Dung tích bình chứa: 15Kg

21,600,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini Kingsun AC-65
21,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 19kg/24h
Dung tích bình chứa: 15Kg

14,900,000 VNĐ
Máy làm đá viên mini Kingsun AC-50
14,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất làm đá: 13kg/24h
Dung tích bình chứa: 3Kg