KCE

0 VNĐ
Camera KCE - M110V
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 4~9mm
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD

0 VNĐ
Camera mini KCE - M110
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 600 TV Lines
• Ống kính cố định: 3.6mm
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD

0 VNĐ
Camera KCE - SBTI1150D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
• Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto Iris
• Điện áp:12V DC • Hệ điều hành OSD
• 2pcs Super IR LED, 35pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking

0 VNĐ
Camera KCE - SBTI1145D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
• Điện áp:12V DC • Hệ điều hành OSD
• 45 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking

0 VNĐ
Camera KCE - NBTI1150D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 6~50mm Auto Iris
• Điện áp:12V DC • Hệ điều hành OSD
• 10pcs Super IR LED , 20pcs normal IR LED
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking

0 VNĐ
Camera KCE - NBTI1145D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
• 45 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD
• Vỏ hợp kim, IP66
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking etc

0 VNĐ
Camera KCE - SBI1154CB
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
• Ống kính cố định: 6mm hoặc 3.6mm
• 54 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim, IP66

0 VNĐ
Camera KCE - SBI1124CB
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim, IP66

0 VNĐ
Camera KCE - DI1155
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 6mm
• 55 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim

0 VNĐ
Camera KCE - KVDTI1130D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
• 30 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD
• Vỏ hợp kim
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking etc

0 VNĐ
Camera KCE - NDTI1130D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm Auto Iris
• 30 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Hệ điều hành OSD
• DNR, D-WDR, HLC, Motion Detection, Privacy Masking etc
• Vỏ nhựa

0 VNĐ
Camera KCE - DI1145V
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 4~9mm
• 45 bóng hồng ngoại
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim

0 VNĐ
Clone of Camera KCE KCE - SPI1124
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ nhựa
• Điện áp: 12V DC

0 VNĐ
Camera KCE KCE - SPI1124
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines,
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ nhựa
• Điện áp: 12V DC

0 VNĐ
Camera KCE KCE - DI1124
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 3.6mm
• 24 bóng hồng ngoại
• Vỏ hợp kim
• Điện áp: 12V DC

0 VNĐ
Camera KCE KCE - NDT1100D
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính điều chỉnh: 2.8~12mm
• Điện áp: 12V DC, vỏ nhựa
• Hệ điều hành OSD
• DNR, HLC, Motion Detection

0 VNĐ
Camera KCE KCE - D110
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 3.6mm
• Điện áp: 12V DC, vỏ nhựa

0 VNĐ
Camera KCE KCE-VMD110
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• 1/3" Sony Super HAD II CCD
• Độ phân giải: 620 TV Lines
• Ống kính cố định: 3.6mm
• Điện áp: 12V DC
• Vỏ hợp kim