Motorola

0 VNĐ
Bộ đàm Motorola GP 3688
0 VNĐ
Thông tin mô tả

công suất:25W-45W

0 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola GP-340
0 VNĐ
Thông tin mô tả

công suất:5W

0 VNĐ
Bộ đàm Motorola GP 338 VHF
0 VNĐ
Thông tin mô tả

128 kênh

380,000 VNĐ
Nút ấn gọi phục vụ MT500-1
380,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3 nút di động nhãn dán truyền gọi điện thoại không dây

390,000 VNĐ
Nút ấn gọi phục vụ MT500-3
390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Có thể truyền đến 999 trung tâm

3,100,000 VNĐ
Trung tâm gọi không dây MT-46
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chủ này có thể nhận đọc số từ 1 đến 999, và cũng có thể phân biệt số lượng phòng và số bàn

4,350,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola GP328
4,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -3 km

4,600,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola GP-3188
4,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 5-7 km

2,650,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola CP-1100
2,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 1-4 km

1,650,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola SMP-418
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -3 km

1,980,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola Mag one A8 (VHF)
1,980,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -3 km

1,780,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola Mag one A8 (UHF)
1,780,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -3 km

1,450,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola GP-900 Plus (UHF - 4W)
1,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -3 km

1,400,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola GP-900 Plus (VHF - 5W)
1,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -4 km

2,850,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola SMP 818
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -4 km

2,850,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Motorola GP-2000s
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 -4 km