Kenwood

1,650,000 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-3316Plus (có báo động)
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc(km) 1-3 Km

0 VNĐ
Bộ đàm cầm tay Kenwood TK-2178 VHF
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất :4W

1,350,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-2102
1,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc(km) 3-7 Km

1,580,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TH-3170 (UHF-7W)
1,580,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cự ly: 3-7 km

1,680,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TH-F5
1,680,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất :5 W

1,650,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-3207G
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc :3km

2,350,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TH-F6A
2,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc : 3 km

1,650,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-K4AT
1,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc(km) : 5

1,150,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-3207
1,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 

              + Nội thành 1 - 2 Km. 

               + Ngoại thành 2 - 3 Km

              + Điều kiện lý tưởng 3 - 6 Km

950,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-2207
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc : 3-7 km

900,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-2107
900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 

              + Nội thành 1 - 2 Km. 

               + Ngoại thành 2 - 3 Km

              + Điều kiện lý tưởng 3 - 6 Km

1,500,000 VNĐ
Bộ đàm Kenwood TK-1118
1,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cự ly liên lạc: 2 km